Kan en värmematta installeras i duschen?

0
(0)

Installationen av en värmematta (under kakel) i duschen i duschutrymmet är en fråga som ständigt ställs av många människor. I många forum eller bloggar kan man se oändliga uttalanden för och emot.

Låt oss börja med att duschen tillhör zon ”0”, vilket innebär: Det betyder att 0-zonen är insidan av duschbadet eller bassängen. Utrustning och beslag som installeras där ska ha en skyddsnivå på minst IPX7.

Formeln talar bara om duschens insida, men vad händer om värmemattan finns i golvkonstruktionen, fast i limmet under plattorna, hör detta lager till zon ”0”? Här har vi inte strikt definierade bestämmelser, men logiskt sett är det inte inredningen.

Duschvärmematta nVent RAYCHEM QuickNet

Visste du att nVent RAYCHEM QuickNet värmematta har de strängaste godkännandena och är godkänd av tillverkaren för installation i våta utrymmen (inklusive under duschar).

Visa pris: nVent RAYCHEM QuickNet värmemattor

 • CE-godkänd – CE-märkningen är ett europeiskt märke för överensstämmelse som intygar att tillverkaren har använt och uppfyller de relevanta kraven i europeiska direktiv/förordningar och i de standarder som är kopplade till produkten. Det är en märkning som kännetecknar produktens lämpliga säkerhetsnivå. En produkt som uppfyller säkerhetskraven kommer att märkas med detta märke, vilket ger användaren information om att den är säker och korrekt släppt ut på marknaden. Omfattar följande standarder:
  • EN 60335-1: xxx Elektriska hushållsapparater och liknande elektriska apparater – Säkerhet…EN 60335-1: xxx Elektriska hushållsapparater och liknande elektriska apparater – Säkerhet…
  • EN 60335-2-96: xxx Elektriska hushållsapparater och liknande elektriska apparater – Säkerhet … Särskilda krav för flexibla värmeplattor för rumsuppvärmning, inklusive A1:2004 och A2-2009EN 60335-2-96: xxx Elektriska hushållsapparater och liknande elektriska apparater – Säkerhet … Särskilda krav för flexibla värmeplattor för rumsuppvärmning, inklusive A1:2004 och A2-2009
  • EN 62233: xxx Metoder för mätning av elektromagnetiska fält från elektriska hushållsapparater och liknande elektriska apparater med avseende på exponering av människor.
  • EN 60335-1:2007, EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr+A2:2006
  • EN 60335-1/A13:2009-10, EN 60335-1/A13:2008
  • EN 60335-2-96:2004-07, EN 60335-2-96:2002+A1:2004
  • EN 62233 :2008-11 ; EN 62233 :2008
  • EN 62233 :2009-04 ; EN 62233 :2008
 • VDE-godkänd – Certifikatet utfärdas av det tyska kontrollinstitutet Verband der Elektrotechnik – en av Europas största tekniska och vetenskapliga sammanslutningar. VDE-certifierade apparater testas grundligt under olika driftsförhållanden. Brandbeständighet, tryckbeständighet, elektriska isoleringsegenskaper och ett antal andra faktorer som rör säkerheten under drift kontrolleras.
  • DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2010-11; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14:2010
  • DIN EN 60335-1/A15 (VDE 0700-1/A15):2012-03; EN 60335-1/A15:2011
  • DIN EN 60335-2-96 (VDE 0700-96):2009-06; EN 60335-2-96:2002+A1:2004+A2:2009
  • DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008
  • DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008
 • Den är godkänd av SEMKO – svensk produktcertifiering när det gäller att uppfylla säkerhetsnormerna.

Kom ihåg:

 • Mattan installeras i ett lager cementbaserat murbruk och är permanent skyddad mot mekaniska skador.
 • Installationen får endast utföras av en behörig person, t.ex. en elektriker med SEP-licens eller en PRO RAYCHEM-installatör.
 • Tre mätningar måste göras innan installationen tas i bruk: isoleringsmotstånd vid 1000 volt, vilket säkerställer att isoleringen är oskadad: innan mattan läggs ut, efter att mattan lagts ut på golvet, efter limning och kakling. Samma sak gäller för mätningar av värmekabelns motståndskontinuitet. Alla mätresultat måste föras in i installationens godkännandeprotokoll.
 • Installationen enligt byggnormerna måste absolut skyddas med en jordfelsbrytare och en överströmsbrytare.

QuickNet är den säkraste värmemattan på marknaden. Om något händer är tillverkaren dessutom den enda på marknaden som också garanterar reparation av ditt golv som en del av garantin!

Värmematta i duschen

Värmematta i duschen

nVent RAYCHEM QuickNet-värmemattan kan installeras under kakel i våta utrymmen som t.ex:

 • bänkar och sittplatser i ångbassängerna,
 • vid simning och i omklädningsrum,
 • i uppvärmda liggstolar,
 • och i många andra våta områden där det normalt finns vatten.

Elektrisk golvvärme i duschen

I butiken ciepla-podloga.pl kan du köpa elektriska värmemattor som passar alla badrum med dusch.

Elektrisk golvvärme i duschen
Värmematta i badrumsduschen

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Lämna ett svar