Hur mäter jag en golvvärmekabel?

0
(0)

En mätare med en funktion för mätning av lågspänningsmotstånd och en funktion för mätning av isoleringsmotstånd behövs för att mäta värmekabeln.

  1. I den första mätningen mäter vi isoleringsmotståndet. Mätningar av isoleringsmotståndet utförs för att testa värmekabelns faktiska isoleringstillstånd. Den minsta testspänningen är 500 V, den rekommenderade spänningen är 1000 V. För att utföra mätningen kopplar vi samman strömförsörjningsledarna, som vi ansluter till mätarens ena terminal, och vi ansluter skyddsledaren till den andra terminalen. Mät i minst 60 sekunder. Resultatet ska vara större än 100 eller 1000 MΩ – beroende på tillverkarens krav.
  2. I den andra mätningen gör vi en lågspänningsmotståndsmätning mellan matartrådarna. För att utföra mätningen ansluts mätarens terminaler till matningsledningarna. Anteckna resultatet i installationsprotokollet. Jämför sedan det uppmätta värdet med det som anges i tabellen, som finns i installationsanvisningarna för produkten i fråga. Motståndsvärdena anges också på en etikett som klistras fast på produkten. Om värdena stämmer överens betyder det att produkten är i gott skick och att värmesystemet kan tas i drift.
Mätning av isoleringsmotstånd: 1. värmekabel, 2 - 3. matningskablar, 4. skyddsledare.
Mätning av isoleringsmotstånd: 1. värmekabel, 2 – 3. matningskablar, 4. skyddsledare.
Mätning av motståndet mellan matningstrådarna: 1. värmekabel, 2. skyddsledare, 3 - 4. matningstrådar.
Mätning av motståndet mellan matningstrådarna: 1. värmekabel, 2. skyddsledare, 3 – 4. matningstrådar.

Många tillverkare av golvvärmemattor och kablar kräver att mätningar görs tre gånger under installationen. Efter att mattan tagits ur lådan, efter att mattan lagts på golvet och före tejpning och en tredje gång efter kakling och innan termostaten ansluts. Resultaten av alla tre mätningarna måste föras in i installationsprotokollet.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Lämna ett svar