Hur installerar man en temperatursensor i en värmematta?

Hur installerar jag en temperaturgivare i en värmematta?

Varje värmesats från ett välrenommerat företag innehåller ett skyddsrör för golvtemperaturgivaren. Installationen av golvtemperaturgivaren i skyddsröret är ett viktigt steg för alla värmesystem och bör inte hoppas över. Golvgivare kan ibland gå sönder. Endast en korrekt installation av skyddsröret gör att den skadade givaren kan bytas ut utan problem.