Kan en värmematta installeras i duschen?

Installationen av en värmematta (under kakel) i duschen i duschutrymmet är en fråga som ständigt ställs…

Hur beräknar jag C-C-avståndet mellan värmekablarna?

Formeln för att beräkna avståndet mellan värmekablarna hittar du i det här inlägget.

Hur mäter jag en golvvärmekabel?

Do wykonania pomiarów kabla grzewczego potrzebny jest miernik z funkcją niskonapięciowego pomiaru rezystancji oraz z funkcją…

Hur mäter jag en golvvärmematta?

En mätare med en funktion för mätning av lågspänningsmotstånd och en funktion för mätning av isoleringsmotstånd…

Vilken säkring för värmemattan?

I elektriska installationer finns en ström som kan utgöra en fara för människor. Därför används lämpliga…

Hur installerar jag en temperaturgivare i en värmematta?

För att säkerställa att sensorn kan bytas ut vid ett fel måste den installeras i ett…

Elektriska skyddszoner i badrummet

I områden där apparater utsätts för vatten, t.ex. i badrum, har man definierat elektriska säkerhetszoner. Dessa…

Termostat i badrummet, INTE utanför!

När man installerar elektrisk golvvärme i ett badrum är det också nödvändigt att installera en termostat…