Kan en värmematta installeras i duschen?

Installationen av en värmematta (under kakel) i duschen i duschutrymmet är en fråga som ständigt ställs…

Vad är en självreglerande kabel och hur fungerar den?

Den självreglerande kabeln har egenskaper som "artificiell intelligens", eftersom dess värmeavledning påverkas av omgivningstemperaturen. De moderna…

Hur beräknar jag C-C-avståndet mellan värmekablarna?

Formeln för att beräkna avståndet mellan värmekablarna hittar du i det här inlägget.

Hur mäter jag en golvvärmekabel?

Do wykonania pomiarów kabla grzewczego potrzebny jest miernik z funkcją niskonapięciowego pomiaru rezystancji oraz z funkcją…

Hur mäter jag en golvvärmematta?

En mätare med en funktion för mätning av lågspänningsmotstånd och en funktion för mätning av isoleringsmotstånd…

Vilken säkring för värmemattan?

I elektriska installationer finns en ström som kan utgöra en fara för människor. Därför används lämpliga…

Hur installerar jag en temperaturgivare i en värmematta?

För att säkerställa att sensorn kan bytas ut vid ett fel måste den installeras i ett…

Elektriska skyddszoner i badrummet

I områden där apparater utsätts för vatten, t.ex. i badrum, har man definierat elektriska säkerhetszoner. Dessa…

Termostat i badrummet, INTE utanför!

När man installerar elektrisk golvvärme i ett badrum är det också nödvändigt att installera en termostat…