Ako nainštalovať snímač teploty do vykurovacej rohože?

0
(0)

Aby bolo možné snímač v prípade poruchy vymeniť, musí byť nainštalovaný v pružnej ochrannej trubici. Každá vykurovacia súprava od renomovanej spoločnosti obsahuje ochrannú trubicu pre snímač teploty podlahy. Inštalácia snímača teploty podlahy do ochrannej trubice je nevyhnutným krokom pre každý vykurovací systém a nesmie sa vynechať. Podlahové snímače môžu niekedy zlyhať. Len správna inštalácia plášťovej rúrky umožní bezproblémovú výmenu poškodeného snímača.

Snímač teploty podlahy

Snímač teploty podlahy

Súčasťou izbového termostatu by mal byť aj pevne pripojený podlahový snímač; najbežnejší typ je NTC 10K pri 25 °C. Snímače NTC 10K sú veľmi univerzálne, určené na meranie teploty v rôznych oblastiach stavebníctva a priemyslu. Merací rozsah, trieda presnosti a rozmery spĺňajú normy používané v automatizácii.

Na čo slúži snímač teploty podlahy?

Vykurovacie káble a rohože podlahového vykurovania musia byť podľa predpisov riadené termostatom, ktorý reguluje teplotu pomocou vonkajšieho snímača teploty podlahy. Alternatívne môžu byť káble regulované termostatom pracujúcim v režime snímania teploty v miestnosti, ale s obmedzovačom teploty podlahového snímača.

Snímač teploty podlahy v kombinácii s termostatom:

  • obmedzuje teplotu podlahy – maximálna teplota by mala byť 27 °C,
  • chráni používateľa pred nepríjemným pocitom z horúcej podlahy,
  • chráni podlahu pred poškodením – napr. drevo, vinylové podlahy,
  • chráni vykurovacie káble pred vyhorením.

Ako skontrolovať, či je snímač teploty podlahy v poriadku?

Či je podlahový snímač v poriadku, môžete skontrolovať pomocou tzv. multimetra s funkciou merania nízkeho odporu. Na tento účel ho nemusíme vyberať z inštalačnej rúry, stačí zmerať jeho hodnotu na kábli.

Presné údaje o odpore snímača nájdete v návode na inštaláciu alebo v technickom liste termostatu. Ako zmerať snímač teploty podlahy?

Inštalácia snímača teploty v podlahe

Snímač teploty podlahy je nainštalovaný vo vopred nainštalovanej ochrannej rúrke. Táto rúrka sa musí umiestniť priamo do vykurovanej podlahy presne medzi vykurovacie vodiče vykurovacej rohože alebo vykurovacieho kábla. Táto rúrka má zvyčajne hrúbku 12 mm, čo si môže vyžadovať jej čiastočné zakovanie do podlahy. Snímač musí byť umiestnený presne v strede medzi dvoma vykurovacími vodičmi vykurovacieho kábla.

Inštalácia snímača teploty v podlahe
Senzorová rúrka musí byť umiestnená minimálne 40 – 50 cm do inštalácie.
Senzorová trubica v strede vykurovacej rohože
Rúrku teplotného snímača rovnomerne nainštalujte medzi vodiče vykurovacieho kábla. Podlahový snímač umiestnite čo najbližšie k vrchnej vrstve podlahy.

Ochranná rúrka pre snímač

Rúrka, ktorá sa nachádza vo vykurovacích súpravách nVent RAYCHEM, má vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť 750 N. To chráni pred náhodným rozdrvením.

Uzáver pre plášťovú rúru

Pred inštaláciou plášťovej rúry do podlahy ju treba chrániť na strane, ktorá bude v lepiacej vrstve alebo potere, aby sa do nej nedostala malta. Vo vykurovacej súprave výrobcovia okrem plášťovej rúrky pre snímač teploty podlahy často pridávajú aj uzáver. Krytka by mala byť mosadzná, aby lepšie viedla teplo. Mala by sa zalisovať do plášťovej rúrky, ktorá je súčasťou súpravy. Takto zostavte komponenty medzi vodiče vykurovacieho kábla.

Mosadzná zátka pre rúrku senzora
Mosadzná zátka – príklad na vykurovacej súprave nVent RAYCHEM T2Black
Mosadzná zátka
Mosadzná zátka.
Vtlačená mosadzná zátka v nainštalovanom potrubí
Mosadznú zátku s užším koncom zasuňte do plášťovej rúry.
Mosadznú zátku s užším koncom zasuňte do plášťovej rúry
Vtlačená mosadzná zátka v inštalovanom potrubí.
Inštalácia potrubia medzi vykurovacie káble
Inštalácia potrubia medzi vykurovacie káble

Výmena snímača teploty podlahy

Podlahové snímače sú systémové komponenty, ktoré môžu zlyhať. Aby ich bolo možné neskôr vybrať a znovu nainštalovať, všetky krivky by mali byť čo najplynulejšie.

Na nasledujúcom príklade je znázornené umiestnenie oblúka medzi stenou a podlahou. Všimnite si, že podlaha v tomto bode (prípadne by to mohla byť stena) je viac podrezaná, čo umožňuje inštalatérovi vhodne vytvarovať potrubie.

Správna inštalácia plášťovej rúry s miernym zakrivením
Správna inštalácia plášťovej rúry s miernym zakrivením.
Správna inštalácia plášťovej rúry s miernymi oblúkmi.
Správna inštalácia plášťovej rúry s miernymi oblúkmi.
Podlahový snímač presne medzi vykurovacími káblami.
Podlahový snímač presne medzi vykurovacími káblami.

Typická chyba inštalácie podlahového snímača

Snímač nikdy neinštalujte diagonálne! V tomto prípade môže byť sonda snímača teploty priamo pod vykurovacím káblom, čo vedie k nesprávnemu odčítaniu teploty podlahy.

Nesprávne nainštalovaná rúrka snímača teploty podlahy, neinštalujte ju diagonálne.
Nesprávne nainštalovaná rúrka snímača teploty podlahy, neinštalujte ju diagonálne.
V takto umiestnenej rúrke môže byť sonda snímača príliš blízko vykurovacieho kábla, čo bude mať za následok chybný údaj o teplote a rýchle odpojenie vykurovania izbovým termostatom.
V takto umiestnenej rúrke môže byť sonda snímača príliš blízko vykurovacieho kábla, čo bude mať za následok chybný údaj o teplote a rýchle odpojenie vykurovania izbovým termostatom.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj odgovor