Vodné alebo elektrické podlahové vykurovanie?

0
(0)

Podlahové vykurovanie možno realizovať dvoma hlavnými spôsobmi: pomocou elektrických systémov a pomocou ústredného kúrenia a vodného vykurovacieho potrubia. Každý z nich má svojich zástancov a odporcov. Aké sú hlavné rozdiely medzi týmito systémami? A ktorý z nich funguje v praxi lepšie? Dôkladné porovnanie výhod a nevýhod elektrického a vodou ohrievaného podlahového vykurovania poskytuje dobrú odpoveď na tieto otázky.

Ako funguje elektrické podlahové vykurovanie?

Elektrické systémy povrchového vykurovania používajú vykurovacie káble a vykurovacie rohože. Tie prvé sa vyznačujú vysokou mierou flexibility pri pokládke – dobre fungujú v nepravidelných, malých priestoroch. Na druhej strane rohože nie sú ničím iným ako vodičom votkaným do prefabrikovanej siete s optimálnymi vzdialenosťami. Z tohto dôvodu sa rohože inštalujú oveľa rýchlejšie.

V oboch prípadoch naráža prúd tečúci vodičmi na elektrický odpor. Z tohto dôvodu vzniká teplo, ktoré sa šíri vrstvou poteru. Tá pôsobí ako akumulátor tepla a zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v celej podlahe. Dôležitú úlohu zohráva snímač teploty inštalovaný v podlahe, ktorý uľahčuje bezpečné riadenie vykurovacieho systému.

Prevádzka povrchového vykurovania vodou

Vodné podlahové vykurovanie je systém rúrok napojený na ústredné kúrenie budovy. Aj v tomto prípade je potrebný poter na ochranu inštalácie a akumuláciu vytvoreného tepla.

Prívod do takéhoto podlahového vykurovacieho systému sa uskutočňuje prostredníctvom systému ústredného kúrenia. Teoreticky to znamená veľkú flexibilitu vo vzťahu k použitému kotlu a palivu. Podlahové vykurovanie však optimálne funguje pri nižších teplotách. Preto je v tomto prípade odporúčaným vykurovacím systémom najmä tepelné čerpadlo. Majitelia kotlov na plyn, olej alebo uhlie sú nútení inštalovať zmiešavače – systémy, ktoré znižujú teplotu vody na vstupe do podlahového vykurovania.

Hlavné výhody podlahového vykurovania

Oba systémy fungujú pomerne podobne. Majú teda aj veľa spoločných výhod:

  • Estetika. Podlahové vykurovanie je skryté pod podlahou, vďaka čomu miestnosť vyzerá oveľa lepšie. Neexistujú ani žiadne dizajnové obmedzenia kvôli radiátorom alebo iným vykurovacím prvkom.
  • Rovnomerné rozloženie tepla. V oboch prípadoch sa najčastejšie používa akumulačná verzia, pričom vrstva poteru funguje ako malá zásobáreň tepla. Na jednej strane to znamená dlhší čas zotrvačnosti, na druhej strane: rovnomerné rozloženie teploty po celej ploche podlahy.
  • Vhodný pre alergikov. Rovnomerné vykurovanie celej miestnosti zabraňuje tvorbe vzduchových vírov. Tie sú zodpovedné za zdvíhanie prachu a roztočov, ktoré spôsobujú alergické reakcie u obyvateľov domu. Povrchové systémy sú preto zdravotne šetrnejšie.
  • Vplyv teplej podlahy. Studený vzduch v typickom vykurovacom systéme sa zhromažďuje pri podlahe a na druhej strane je najpravdepodobnejšie, že nohy budú studené. Preto vyhrievaná podlaha tak výrazne zvyšuje úroveň vnímaného komfortu.

Elektrické vykurovanie priestorov aj vodná verzia sa vyznačujú vysokou estetickou úrovňou, pozitívnymi účinkami na zdravie a bezkonkurenčným komfortom.

Rozdiely medzi systémami podlahového vykurovania

Existuje však aj mnoho rozdielov v závislosti od typu povrchového vykurovania. Tie často rozhodujú o výbere jednej z dostupných možností.

Ďalšie možnosti vykurovania

Vodné vykurovanie sa používa len na podlahy a hrúbka poteru znamená pre takúto inštaláciu pomerne veľkú hmotnosť. Musí sa preto zahrnúť do projektu domu. Pri vykurovacích rohožiach je situácia úplne iná. Ich hrúbka umožňuje použiť len malú vrstvu poteru, prípadne sa bez neho úplne zaobísť. Pri pokládke dlažby stačí rohož zapustiť do hrubšej vrstvy lepidla, takže dodatočná vrstva podlahy bude mať hrúbku len niekoľko milimetrov. Toto riešenie umožňuje inštalovať elektrické plošné vykurovanie aj na steny, čím sa vytvorí neviditeľný radiátor – na sušenie uterákov alebo vyhrievanie malých miestností.

Pozor, pohotovosť!

Značkové a lepšie vykurovacie káble, uložené v hrubšej vrstve poteru, sú prakticky nezničiteľné. Zlyhanie systému môže spôsobiť len chyba inštalácie alebo vnútorná chyba. Keď dôjde k poruche v elektrickom vykurovacom systéme, jedna z miestností prestane byť vykurovaná. Zvyšok vykurovacieho systému však funguje bez problémov. Horšie je to pri poruche systému ohrevu vody. Unikajúca voda znamená vlhkosť a plesne – preto sa treba čo najskôr postarať o opravu. Najmä preto, že celý systém sa musí vypnúť a v dome je okamžite chladno.

Rýchla inštalácia vykurovacích rohoží

Vytvorenie systému povrchového ohrevu vody si vyžaduje položenie a pripojenie desiatok metrov potrubia. Takéto práce sa môžu pretiahnuť na niekoľko dní. Zatiaľ čo položenie vykurovacích rohoží v celom dome trvá kvalifikovanému tímu montérov jeden deň.

Pozor na mráz!

Vykurovacie rohože a vykurovacie káble sú vhodné pre všetky podmienky: podlahy domov, schody, strechy, prístupy, chodníky alebo odvodňovacie systémy. Ani najväčší mráz nepredstavuje pre takúto inštaláciu žiadny problém. Naopak, domový vykurovací systém na báze vody je pri teplotách okolo 0 °C náchylný na poruchu – mrznúca voda zväčší svoj objem a potrubia začnú praskať. V budovách s vodným podlahovým vykurovacím systémom sa preto musí dbať na to, aby sa ohrev zabezpečil počas celej zimy bez prerušenia.

Ovládanie podlahy

Nastavenie správnej teploty nie je jednoduché – každý člen domácnosti môže uprednostňovať trochu iné podmienky. Pri pripojení na ústredné kúrenie je to veľký problém. Našťastie elektrický vykurovací systém umožňuje nastaviť pre každú miestnosť iné parametre. Dokonca je možné vypnúť miestnosti, ktoré nie sú dlhodobo obsadené.

Ďalšie prístrojové vybavenie

Elektrické vykurovanie obývačky, kuchyne alebo izby si vyžaduje iba inštaláciu termostatu. Na druhej strane riešenia na báze vody vyžadujú dodatočné obehové čerpadlo a často aj zmiešavač a ďalšie dodatočné inštalačné komponenty.

Prevádzkové náklady

Dlho sa predpokladalo, že elektrické vykurovanie je oveľa drahšie ako iné vykurovacie systémy. V posledných rokoch však došlo k výraznému vyrovnaniu cien fosílnych palív (ropa, plyn, uhlie) a elektriny. Určitou výhodou elektrického podlahového vykurovania môže byť to, že dobre spolupracuje s fotovoltaickými panelmi.

Ktorý systém by ste si teda mali vybrať pre svoj domov?

Ak navrhujete nový dom, možno vás zaujíma výber vykurovacieho systému. Stojí za to upozorniť na mnohé výhody vykurovacích rohoží v porovnaní s vodnými riešeniami. Zároveň sa tu zdôraznená najväčšia nevýhoda, t. j. náklady na prevádzku, môže rýchlo zmeniť na výhodu. To všetko vďaka snahe chrániť životné prostredie a spoliehať sa na obnoviteľné zdroje energie. Elektrická energia je najuniverzálnejším nosičom energie a ľahko sa získava zo solárnych alebo veterných elektrární.

Majitelia starších domov alebo bytov v bytových domoch môžu mať o niečo menší výber. Ohrev vody vzhľadom na konštrukciu a ďalší priestor pre sporák nebude vždy možné realizovať. Za zváženie stojí aj zníženie výšky miestnosti kvôli hrubej vrstve poteru.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Vložiť komentár