Ako zmerať rohož na podlahové vykurovanie?

0
(0)

Na meranie vykurovacej rohože potrebujete merač s funkciou merania nízkonapäťového odporu a funkciou merania izolačného odporu.

  1. Pri prvom meraní meriame izolačný odpor. Meranie izolačného odporu sa vykonáva na kontrolu skutočného stavu izolácie vykurovacieho kábla. Minimálne skúšobné napätie je 500 V, odporúčané napätie je 1 000 V. Na vykonanie merania pripojíme napájacie káble, ktoré zapojíme pod jednu svorku merača, pod druhú svorku pripojíme ochranný vodič. Vykonáme meranie trvajúce minimálne 60 sekúnd. Získaný výsledok by mal byť väčší ako 100 MΩ.
  2. Pri druhom meraní zmerajte odpor nízkeho napätia medzi napájacími vodičmi. Na vykonanie merania pripojte svorky meracieho prístroja k napájacím vodičom. Výsledok zaznamenajte do inštalačného protokolu. Potom porovnajte nameranú hodnotu s hodnotou uvedenou v tabuľke, ktorú nájdete v inštalačnej príručke výrobku. Hodnoty odporu sa zvyčajne nachádzajú aj na štítku nalepenom na výrobku. Ak sa hodnoty zhodujú, znamená to, že výrobok je funkčný a môžeme spustiť vykurovací systém.
Meranie izolačného odporu vykurovacej rohože
Meranie izolačného odporu: 1. vykurovacia rohož, 2 – 3. prívodné vodiče, 4. ochranný vodič.
Meranie odporu medzi prívodnými vodičmi vykurovacieho kábla
Meranie odporu medzi prívodnými vodičmi: 1. vykurovacia rohož, 2. ochranný vodič, 3 – 4. prívodné vodiče.

Počas inštalácie sú potrebné tri merania:

  1. Po vybratí vykurovacej rohože z krabice.
  2. Po položení vykurovacej rohože na podlahu a pred lepením dlaždíc.
  3. Po položení dlažby a pred pripojením termostatu.

Výsledky všetkých troch testov by sa mali zaznamenať do protokolu o inštalácii.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Vložiť komentár