Hvordan beregner jeg C-C-avstanden mellom varmekablene?

0
(0)

Formel for beregning av avstanden mellom varmekablene:

Areal av rom (m²) : lengde på varmekabel (m) = x * 1000 = C-C (mm)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Legg att eit svar