Jak zmierzyć matę grzewczą podłogową?

5
(6)

Do wykonania pomiarów maty grzewczej podłogowej potrzebny jest miernik z funkcją niskonapięciowego pomiaru rezystancji oraz z funkcją pomiaru rezystancji izolacji.

  1. W pierwszym pomiarze wykonujemy pomiar rezystancji izolacji. Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się w celu zbadania faktycznego stanu izolacji kabla grzewczego. Minimalne napięcie testowe próby wynosi 500 V, zalecane napięcie to 1000 V. Do wykonania pomiaru łączymy ze sobą żyły zasilające które podłączamy pod jeden zacisk miernika, pod drugi zacisk podłączamy przewód ochronny. Wykonujemy pomiar trwający minimum 60 sekund. Uzyskany wynik powinien być większy niż 100 lub 1000 MΩ – zależy od wymagań producenta.
  2. W drugim pomiarze wykonujemy niskonapięciowy pomiar rezystancji pomiędzy żyłami zasilającymi. Do wykonania pomiaru podłącz zaciski miernika pod przewody zasilające. Wynik zapisz w protokole instalacji. Następnie porównaj zmierzoną wartość z podaną w tabeli, która znajduje się w instrukcji montażu danego produktu. Wartości rezystancji umieszczone są również na etykiecie przyklejonej do produktu. Jeżeli wartości są zgodne oznacza to, że produkt jest sprawny i możemy uruchomić system grzewczy.
Pomiar rezystancji izolacji: 1. mata grzewcza, 2 - 3. przewody zasilające, 4. przewód ochronny
Pomiar rezystancji izolacji: 1. mata grzewcza, 2 – 3. przewody zasilające, 4. przewód ochronny
Pomiar rezystancji pomiędzy żyłami zasilającymi: 1. mata grzewcza, 2. przewód ochronny, 3 - 4. przewody zasilające.
Pomiar rezystancji pomiędzy żyłami zasilającymi: 1. mata grzewcza, 2. przewód ochronny, 3 – 4. przewody zasilające.

Wielu producentów mat i kabli grzewczych podłogowych wymaga alby podczas montażu pomiary wykonać trzy razy. Po wyjęciu maty z pudełka, po ułożeniu maty na podłodze a przed zaklejeniem i trzeci raz po ułożeniu płytek a przed podłączeniem termostatu. Wyniki wszystkich trzech testów należy wpisać do protokołu instalacji.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz