Miten mittaan lattialämmitysmaton?

0
(0)

Lattialämmitysmaton mittaamiseen tarvitaan mittari, jossa on matalajännitevastuksen mittaustoiminto ja eristysvastuksen mittaustoiminto.

  1. Ensimmäisessä mittauksessa mitataan eristysresistanssi. Eristysresistanssimittaukset suoritetaan lämmityskaapelin todellisen eristyskunnon testaamiseksi. Pienin testijännite on 500 V, suositeltava jännite on 1000 V. Mittauksen suorittamiseksi kytkemme yhteen virtalähteen johtimet, jotka kytkemme mittarin yhteen liittimeen, ja kytkemme suojajohtimen toiseen liittimeen. Mitataan vähintään 60 sekunnin ajan. Tuloksen pitäisi olla yli 100 tai 1000 MΩ – valmistajan vaatimuksista riippuen.
  2. Toisessa mittauksessa tehdään matalajännitevastusmittaus syöttöjohtojen välillä. Mittauksen suorittamiseksi kytke mittarin liittimet syöttöjohtojen alle. Kirjaa tulos asennuspöytäkirjaan. Vertaa sitten mitattua arvoa taulukossa esitettyyn arvoon, joka löytyy kyseisen tuotteen asennusohjeista. Vastusarvot on ilmoitettu myös tuotteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Jos arvot vastaavat toisiaan, se tarkoittaa, että tuote on kunnossa ja lämmitysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön.
Eristysresistanssin mittaus: 1. lämmitysmatto, 2 - 3. syöttökaapelit, 4. suojajohdin.
Eristysresistanssin mittaus: 1. lämmitysmatto, 2 – 3. syöttökaapelit, 4. suojajohdin.
Mitataan syöttöjohtojen välinen vastus: 1. lämmitysmatto, 2. suojajohdin, 3 - 4. syöttöjohdot.
Mitataan syöttöjohtojen välinen vastus: 1. lämmitysmatto, 2. suojajohdin, 3 – 4. syöttöjohdot.

Monet lattialämmitysmattojen ja -kaapeleiden valmistajat vaativat, että asennuksen aikana tehdään kolme mittausta. Kun matto on otettu laatikosta, kun matto on asetettu lattialle ja ennen teippausta ja kolmannen kerran laatoituksen jälkeen ja ennen termostaatin kytkemistä. Kaikkien kolmen testin tulokset on kirjattava asennuspöytäkirjaan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Vastaa