Lämmitysmatto vai lämmityskaapeli?

0
(0)

Sähköinen lattialämmitys voidaan toteuttaa pääasiassa kahdella tavalla. Lämmitysmattojen avulla, jotka tunnetaan pääasiassa hyvin yksinkertaisesta asennuksestaan, ja lämmityskaapelin avulla, joka tarjoaa paljon laajemmat mahdollisuudet tietyn pinnan kattamiseen. Ota selvää, kumpi näistä ratkaisuista sopii sinulle.

Lattialämmityskaapeli

Lämmityskaapeli asennetaan lattialle siten, että rivien välillä on riittävä väli. Asentajan on laskettava optimaalinen etäisyys kaapeleiden välillä, mutta se on yleensä enintään 20 cm. Suuremmat välit aiheuttavat alikuumenemisvyöhykkeitä, jotka vaikuttavat haitallisesti käyttäjien viihtyvyyteen.

Kun irtonainen kanava asetetaan lattialle, koko käytettävissä oleva tila voidaan täyttää kokonaan, jolloin pysyvän rakentamisen vyöhykkeet ohitetaan. Siksi tätä menetelmää käytetään erityisesti epäsäännöllisen muotoisissa epäsäännöllisissä tiloissa. Kanava toimii hyvin myös silloin, kun asennus valetaan perustuksen tai tasoitteen päälle.

Kaapeli ostetaan suurina keloina ja levitetään lattialle. Yleisin tapa kiinnittää lämmityskaapeli on teippi, verkko tai kiinnitysprofiili.

Lattialämmitysmatto

Lämmityskaapeleiden suurin haittapuoli on niiden hidas asennus. Tämän vuoksi kehitettiin lämmitysmatot. Kyseessä on vain verkko, johon on kudottu lämmityskaapeli. Kaikki etäisyydet on kuitenkin jo määritetty, ja asentajan tehtäväksi jää vain mattojen sijoittaminen lattialle.

Useimmiten käytetään lasikuituverkkoa, ja kaapeli on joko ommeltu tai kiinnitetty teipillä. Joskus maton toinen puoli on itseliimautuva, mikä helpottaa asennusta entisestään.

Vaikka tämä järjestelmä on paljon helpompi asentaa kuin lämmityskaapelit, se soveltuu vain suuriin tai tavallisiin tiloihin, joissa ei ole paljon pysyviä rakenteita. Mahdollisuus leikata lämmitysmatot erilleen ja kääntää niitä mahdollistaa kuitenkin myös asennuksen tämäntyyppisiin huoneisiin.

Kahden järjestelmän vertailu: kumpi toimii paremmin käytännössä?

Suurin ero lämmitysmattojen ja -johtojen välillä on asennustapa. Onko tämä kuitenkin ainoa ero? Miten näitä kahta järjestelmää verrataan tehokkuuden ja muiden parametrien osalta?

  • Kumpi järjestelmä tuottaa paremman lämmityksen? Kokonaislaitteiston tehokkuus, eli tuotetun lämmön ja kulutetun sähkön suhde, on täsmälleen sama molemmissa tapauksissa. Lämmityskaapelia voidaan kuitenkin paksuilla, jolloin saadaan teoriassa enemmän tehoa neliömetriä kohden, mutta tällöinkään haarukka ei ole kovin suuri laattojen tai paneelien ylikuumenemisriskin vuoksi. Tämän vuoksi on vaikea puhua näiden järjestelmien välisestä tehoerosta.
  • Kumpi järjestelmä on halvempi? Teoriassa lämmityskaapeli on aina halvempi kuin matto. Se vaatii kuitenkin ylimääräisiä kiinnikkeitä ja asentaja tarvitsee enemmän aikaa tällaisen lämmityksen loppuunsaattamiseen. Näistä syistä molempien järjestelmien hinta on samalla tasolla, ja mahdolliset erot voivat riippua huoneen ominaisuuksista tai asentajan kokemuksesta.
  • Kumpaa järjestelmää asennetaan paremmin? Matto sopii hyvin suuriin, säännöllisiin huoneisiin, kun taas lämmityskaapelin avulla epäsäännöllinen lattia voidaan peittää kokonaisuudessaan. Paljon riippuu myös asentajan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja siten kokemuksesta sähköisen lattialämmityksen asentamisesta.
  • Kumpi järjestelmä on vikasietoisempi? Lämmityskaapelin asentaminen käsin helpottaa virheen tekemistä ja asennuksen vaurioitumista asennuksen aikana. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Kokenut asentaja selviää lämmityskaapelista yhtä hyvin kuin matosta. Yksityisesti omassa kodissaan asennuksen tekeville suosittelemme kuitenkin mattojen käyttöä.

Maton ja lämmityskaapelin välinen ero on itse asiassa minimaalinen. Molemmat järjestelmät toimivat yhtä hyvin, eivätkä ne eroa toisistaan vikaantumisasteeltaan, turvallisuudeltaan tai suorituskyvyltään.

Mikä järjestelmä kannattaa siis valita?

Jos aiot tehdä lattialämmityksen itse, matto on varmasti helpompi vaihtoehto. Kun palkkaat asentajan, laatoittajan tai rakentajan, kannattaa kuitenkin kysyä heiltä, mitä järjestelmää he suosivat. Saatat huomata, että asennuksen tekeminen eri huoneisiin vaatii eri menetelmän. Tämäkään ei kuitenkaan aiheuta ongelmia. Tämä johtuu siitä, että jokainen huone lämmitetään erikseen eikä se vaikuta rakennuksen muiden lämmitysjärjestelmien toimintaan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Jätä kommentti