Lämmitysmatto ei lämmitä – osa 1

0
(0)

Sähköisen lattialämmityksen vikaantuminen kotona voi olla suuri ongelma. Varsinkin keskellä kylmää talvea. Nopea ja tehokas korjaus on välttämätöntä, jotta vältyt jäätymiseltä omassa kodissasi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kutsua ammattilaisia tähän tehtävään heti. Monien vikojen tai ongelmien korjaaminen ei vaadi erikoisosaamista. Toiset taas voi hoitaa kuka tahansa tee-se-itse -mies. Siksi olemme ottaneet mukaan muutamia mielenkiintoisia ratkaisuja alla olevaan luetteloon. Jos et löydä ongelmaasi tästä – tutustu myös oppaamme toiseen osaan.

Oheinen artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Kaikkia sähkötöitä saa tehdä vain henkilö, jolla on asianmukainen lupa.

Voiko lattialämmitystä korjata?

Lattialämmityksen asennustapa voi asettaa kyseenalaiseksi sen, onko sitä järkevää korjata lainkaan – lämmitysmatot tai -johdot on upotettu liimaan, itsetasaavaan tasoitteeseen tai peruslaattaan, eikä niihin pääse käsiksi. Suurin osa lämmitysongelmista ei kuitenkaan liity itse mattoihin vaan kaikkiin taloon asennettuihin varusteisiin.

Mitkä ovat sähköisen lattialämmityksen yleisimmät viat?

On käynyt ilmi, että yleisin syy lattialämmitysjärjestelmän toimimattomuuteen on sen kahdessa komponentissa:

  • huonetermostaatti tai
  • lattian lämpötila-anturi.

Siksi vian etsintä aloitetaan useimmiten testaamalla näitä laitteita. Ongelma voi kuitenkin liittyä myös vialliseen virtapiiriin. Kaapelin vaurioituminen aiheuttaa lämmitysjärjestelmän välittömän sammumisen. Usein tämä on seurausta jostain kotitöistä, kuten seinään poraamisesta uutta ripustinta varten.

Miksi lattialämmitykseni ei toimi?

Kun talon lämpötila laskee, herää kysymys, miksi lattialämmitykseni ei toimi kunnolla. Monet asiakkaat lähestyvät meitä tällä kysymyksellä. Huolestumiseen ei kuitenkaan ole aihetta. On käynyt ilmi, että voimme ratkaista suuren osan ongelmista puhelinneuvonnalla. Siksi tämä opas on luotu: auttamaan yleisimmissä toimintahäiriöissä. Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista helposti. Asiantuntijamme ovat kohdanneet mitä kummallisimpia vikoja, joita on joskus vaikea kuvitella. Lämpötila-anturin peittäneestä koiran sängystä suoraan sähköverkkoon ilman termostaattia kytkettyihin mattoihin ja lattialämmitysjärjestelmän päälle asetetuista eristelevyistä – kaikki nämä ongelmat estivät asennuksen moitteettoman toiminnan, ja niiden korjaaminen vaati meidän käyntiä.

Pyyhetesti manuaalitilassa – onko lämmityksessä virtaa?

Ensimmäinen vaihe lattialämmitysjärjestelmän toiminnan tarkistamisessa on tarkistaa, toimiiko se lainkaan. Tätä varten on hyödyllistä tehdä pyyhetesti. Tämä on erittäin yksinkertainen tapa selvittää, toimivatko lämmitysmatot kunnolla.

Aseta termostaatti manuaaliseen tilaan

Aseta termostaatti aluksi manuaalitilaan. Useimmiten tämä vaihtoehto on käytettävissä suoraan jonkin säätimen näppäimistön näppäimen alla. Joskus termostaatti siirtyy manuaalitilaan, kun huoneen lämpötila muuttuu. Muissa malleissa on mentävä valikkoon, jotta toimintatila voidaan vaihtaa manuaaliseksi. Jos et ole varma, miten manuaalinen ohjaus otetaan käyttöön, katso käyttöoppaasta. Tässä tilassa tapahtuvaa toimintaa koskevat tiedot näkyvät näytöllä asianmukaisen kuvakkeen muodossa, esimerkiksi käden muodossa.

Voit nyt kytkeä sähköisen lattialämmityksen päälle nostamalla tavoitelämpötilan maksimiarvoon. Useimmiten tämä on 30 °C – mutta on tärkeää, että se on korkeampi kuin talon nykyinen ilman lämpötila. Säätimen pitäisi reagoida välittömästi aktivoimalla lämmitysmattojen virransyöttö. Tunnistat tämän äänekkäästä naksahduksesta.

Varoitus: Lämpötilan nostaminen yli 27 °C:n on vain järjestelmän toiminnan testaamista varten. Pitkäaikainen kuumentaminen näin korkealla asetuksella voi johtaa laitteen vikaantumiseen!

Pyyhkeen testi

Kun termostaatti on säädetty, ota suuri kylpyhuonepyyhe ja taita se useita kertoja. Aseta se sitten lattialle lämmitysmaton kohdalle. Vain 15 minuutissa pyyhkeen pitäisi olla jo selvästi lämmennyt. Tämä on hyvä merkki – järjestelmä toimii oikein.

Voit nyt jättää asetuksen vielä varttitunniksi. Tänä aikana voit tuoda pyyhkeen takaisin kaappiin. Tämän ajan kuluttua huoneesi lattian pitäisi olla jo lämmin. Poikkeuksena tästä on, kun lattialämmitys aktivoidaan ensimmäistä kertaa – tällöin aktivoidun lämmityksen on kuljettava useita kymmeniä tunteja, jos kyseessä on lämmitysmatto laattojen alla tai useita tunteja, jos kyseessä on lämmityskaapeli 30-50 mm:n tasoitteessa, ennen kuin tunnet miellyttävää lämpöä jalkojesi alla.

Kylmä lattia tarkoittaa valitettavasti ongelmaa huoneen lämpöhäviöiden kanssa. Mahdollisia syitä tähän ovat lämmöneristyksen puute lämmitysmattojen alla tai rakennuksessa olevat kylmäsillat, joiden kautta kylmä tulee sisään. Tämäntyyppisiä ongelmia on erityisen vaikea korjata. Se johtuu usein lattialämmityksen virheellisestä asennuksesta, minkä vuoksi on tärkeää, että tähän tehtävään käytetään kokenutta tiimiä.

Mikään ei toimi? Tarkista, että kaikki on kytketty päälle

Voi käydä niin, että lattialämmitys ei anna elonmerkkejä eikä termostaatti reagoi painikkeiden painalluksiin. Tällaiset oireet viittaavat virransyötön puutteeseen. Syyt tähän voivat olla hyvin erilaisia.

  • Verkon vika tai yksivaiheinen vika. Yleensä vian sattuessa yksikään talon sähkölaite ei toimi. Monissa taloissa on kuitenkin kolmivaiheinen kytkentä – joissakin tapauksissa käy niin, että vika vaikuttaa vain yhteen vaiheeseen. Toisaalta lattialämmitys, joka kuluttaa suhteellisen paljon sähköä, on usein kytketty vähiten käytettyyn vaiheeseen. Siksi voi käydä niin, että muut sähköä käyttävät kodinkoneet toimivat, kun taas lattialämmitys on ilman virtaa.
  • Tarkista kotisi sulakkeet. Ylivirtakatkaisija ei ole vain hyvä paloturvallisuuslaite, vaan myös kätevä virtakytkin. Jotkut ihmiset käyttävät mahdollisuutta kytkeä sulake manuaalisesti pois päältä katkaistakseen virran lattialämmityksestä kesäkuukausina. Tulee talvi ja ylivirtakytkin unohdetaan usein kytkeä päälle.
  • Piirin suojaus voi myös laueta jostain syystä – katso seuraavasta osiosta lisätietoja tällaisen ongelman vianetsinnästä.
  • Tarkista, että termostaattia ei ole kytketty pois päältä jollakin lisäpainikkeella. Joissakin malleissa on kytkin kotelon sivussa, jotta termostaatti ei vahingossa aktivoituisi kuljetuksen aikana.

Jos olet varma, että termostaatti saa virtaa, mutta sitä ei silti voi aktivoida, on myös mahdollista, että laite on vikaantunut, jolloin se on vaihdettava tai korjattava takuukorjauksella.

Vianetsinnän erinomainen lähtökohta on tarkistaa, että ohjausyksikköön tulee virta. Tämä johtuu siitä, että tiedät jo, että ongelma sijaitsee itse lattialämmitysjärjestelmässä. Jos et löydä ongelman lähdettä – ota yhteyttä sähköiseen lattialämmityspalveluun.

Laukeavatko ylivirta- tai vikavirtasuojakatkaisija silloin tällöin?

Sähköpiirin suojaus ei aina toimi tarkoitetulla tavalla. Tämä johtuu useimmiten suunnitteluvirheistä. Se voi kuitenkin johtua myös lämmitysjärjestelmän toimintahäiriöstä. Ei todellakaan ole hyväksyttävää laittaa katkaisijaa, jonka nimellisvirta on suurempi – tämä voi aiheuttaa valtavan riskin kaikille talossa oleville. Aluksi kannattaa tarkistaa, ettei samaan virtapiiriin ole kytketty myös muita laitteita. Jos näin on, kytke kaikki muut laitteet pois päältä ja käynnistä vasta sitten lämmitys maksimiteholla ja aseta tavoitelämpötila manuaalisesti 30 °C:een. Jos katkaisija ei tällöin reagoi, se tarkoittaa, että se on ylikuormittunut.

Ratkaisu on kytkeä jäljelle jäävät kuluttajat toiseen sulakkeeseen – mutta tämä tehtävä on annettava kokeneen, sertifioidun sähköasentajan tehtäväksi. Tämä johtuu suunnitteluvirheestä.

Lattialämmityksen teho voidaan helposti laskea kertomalla teho neliömetriä kohti ja lattiapinta-ala. Kun kiinteä jännite on 230 V, suunnittelija laskee lämmitysjärjestelmän toimintaan tarvittavan enimmäisvirran. Valittujen suojausten on mahdollistettava tämä virrankulutus. Kokeneet suunnittelijat ja asentajat ottavat huomioon myös lattialämmityskytkimien enimmäistehon – se on yleensä 13 A. Tässä tapauksessa luotetaan vyöhykelämmitykseen, jota käytetään useilla kontaktoreilla. Kaikki tämä tehdään laskelmien perusteella. Käytäntömme kuitenkin osoittaa, että virheitä tällä alalla ei juuri koskaan tapahdu, jos asennuksesta vastaa ammattitaitoinen asennusryhmä.

Erillinen tapaus on ”differentiaalin” jatkuva käyttö. Tämä johtuu siitä, että maasulkuvirtasuojakatkaisija reagoi vuotovirtaan. Tämä on vakava vaara, jota ei saa aliarvioida. Olemme kirjoittaneet tästä lisää seuraavassa luvussa.

Epäiletkö virtavuotoa maahan? Tapa varmistaa tämä

Miten vikavirtasuojakytkin toimii? Tämän laitteen keskellä on rengas, jonka sisällä vaihejohtimet ja nollajohdin johdetaan. Normaalitilanteessa kuluttajaan (lattialämmitys) virtaa yhtä paljon elektroneja kuin sieltä palaa. Tämä pitää renkaan tasapainossa.

Kaapelin eristys voi kuitenkin vahingoittua. Tämä on paikka, jossa sähkö voi ”karata” piiristä. Silloin se aiheuttaa hengenvaaran talon asukkaille, sillä sähköisku voi tapahtua. Tämän vuoksi kaikki metallipinnat liitetään maahan. Näin karkaava virta kulkee maahan ja palaa sitten takaisin muuntajaan (nämä ovat niin sanottuja hajavirtoja).

Vikavirtasuojakytkimessä on kuitenkin tietty epätasapaino. Lattialämmitykseen ja lattialämmityksestä ulos virtaavien virtojen summa ei ole sama. Tästä syystä renkaaseen indusoituu pieni virta, joka laukaisee magneettisolenoidin ja katkaisee virran kulun kuluttajalle. Toisin sanoen jatkuvasti laukeava differentiaali tarkoittaa usein eristysvaurioita, jotka aiheuttavat suuren vaaran ihmisille. Miten tätä tilannetta pitäisi käsitellä?

Vaurioituneen kaapelin korjaus

Asennuksen lopputestin suorittaa ammattitaitoinen sähköasentaja, jolla on laite johtojen eristyksen testaamiseen. Tämän perusteella hän pystyy myös kertomaan, missä vika on ilmennyt. Virtavuoto voi tapahtua jo ennen kuin virta saavuttaa termostaatin. Vielä pahempaa on, jos se johtuu lämmitysjohtojen palamisesta. Jos se on tapahtunut huonolaatuisten materiaalien takia, se on enne, että tällaisia tapauksia tulee lähitulevaisuudessa lisää. Sen korjaaminen on täysin kannattamatonta.

Vika on voinut syntyä myös mekaanisesti – jos olet hiljattain porannut reikiä seiniin tai lattiaan, olet saattanut osua johtoon. Tällöin on selvää, missä vika tapahtui ja mikä sen aiheutti. Tällaisen lattialämmitysjärjestelmän korjaus kannattaa siis tehdä.

Lämmityskaapelin vastus – miten se tarkistetaan?

Johtojen eristyksen tarkistaminen on hyvä tapa testata johtojen sähkövuodot. Lämmitysmattojen osalta on myös hyvä tehdä kaapelin vastustestaus. Tämä arvo kertoo, kuinka paljon kaapeli tarjoaa vastusta sen läpi kulkevalle virralle. Tämä tuottaa lämmön, jota käytetään kotisi lämmittämiseen. Jotta lattialämmitys toimisi tehokkaasti, asennuksen resistanssin (vastuksen) tulisi olla vastaavasti korkea.

Mittauksessa käytetään erikoislaitteita, joita asentajilla tai sähköasentajilla on. Heidän mittaamansa arvon on vastattava valmistajan tuotetiedotteessa ilmoittamaa odotettua resistanssia. Sen vuoksi on tarpeen määrittää lattian alle asennetun maton tai kaapelin malli. Mittauksen enimmäispoikkeama ei saa ylittää -5 % ja +10 % nimellisarvosta.

Jos näin ei tapahdu, on mahdollista, että kaapeli vaurioituu tai lyhenee (mikä on kiellettyä juuri asennuksen vastuksen muutoksen vuoksi). Tässä tapauksessa korjaus on tarpeen.

Ovatko nämä kaikki yleisiä vikoja?

Yleisimpiä vikoja ovat usein virtalähteen tai syöttöpiirin ongelmat. Jatkuvasti laukeavat vikavirtasuojakytkimet ja ylivirtasuojakytkimet voivat aiheuttaa halun korvata nämä komponentit hieman ”vahvemmilla”, mikä on kuitenkin täysin kiellettyä. Ainoa mahdollinen ratkaisu on selvittää niiden laukeamisen syy. Tämän perusteella pätevä sähköasentaja voi vain muuttaa suojauksia niin, että ne täyttävät tehtävänsä asianmukaisesti.

Itse lämmityskaapeli voi kuitenkin olla myös vaurioitunut, jolloin sen vastus ei ole valmistajan antamien arvojen mukainen. Nämä eivät kuitenkaan ole kaikki yleisiä syitä sähköisen lattialämmityksen ongelmiin. Olemme kirjoittaneet muista mielenkiintoisista tapauksista artikkelin toisessa osassa. Siinä keskitymme termostaatin ja lämpötila-anturin toimintahäiriöön. Näissä tapauksissa korjaus voi olla vähäpätöinen ja asiantuntijoiden kutsuminen paikalle turha kustannus.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Jätä kommentti