Hvordan måler jeg en gulvvarmemåtte?

0
(0)

Til måling af gulvvarmemåtten skal du bruge et måleapparat med en funktion til måling af lavspændingsmodstand og en funktion til måling af isolationsmodstand.

  1. Ved den første måling måler vi isolationsmodstanden. Isoleringsmodstandsmålinger udføres for at teste varmekablets faktiske isoleringstilstand. Den mindste testspænding er 500 V, den anbefalede spænding er 1000 V. For at udføre målingen forbinder vi strømforsyningslederne sammen, som vi tilslutter til den ene terminal på måleren, og vi tilslutter beskyttelseslederen til den anden terminal. Måling i mindst 60 sekunder. Resultatet skal være større end 100 eller 1000 MΩ – afhængigt af producentens krav.
  2. I den anden måling foretager vi en lavspændingsmodstandsmåling mellem forsyningsledningerne. For at udføre målingen skal målerens terminaler forbindes med forsyningsledningerne. Registrer resultatet i installationsprotokollen. Sammenlign derefter den målte værdi med den værdi, der er vist i tabellen, som findes i installationsvejledningen for det pågældende produkt. Modstandsværdierne er også angivet på en etiket, der er klæbet på produktet. Hvis værdierne stemmer overens, betyder det, at produktet er i god stand, og at varmeanlægget kan tages i brug.
Måling af isolationsmodstand: 1. varmemåtte, 2 - 3. forsyningskabler, 4. beskyttelsesleder
Måling af isolationsmodstand: 1. varmemåtte, 2 – 3. forsyningskabler, 4. beskyttelsesleder
Måling af modstanden mellem forsyningsledningerne: 1. varmemåtte, 2. beskyttelsesleder, 3 - 4. forsyningsledninger.
Måling af modstanden mellem forsyningsledningerne: 1. varmemåtte, 2. beskyttelsesleder, 3 – 4. forsyningsledninger.

Mange producenter af gulvvarmemåtter og -kabler kræver, at der tages målinger tre gange under installationen. Efter at have taget måtten ud af æsken, efter at have lagt måtten på gulvet og før tapning og en tredje gang efter flisebelægning og før tilslutning af termostaten. Resultaterne af alle tre målinger skal indføres i installationsprotokollen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Skriv et svar