Hvilken sikring til varmemåtten?

0
(0)

Der er strøm i elektriske installationer, som kan udgøre en fare for mennesker. Derfor anvendes der passende beskyttelsesanordninger for at minimere denne risiko. Det drejer sig oftest om overstrømssikringer og fejlstrømsanordninger. For at de kan opfylde deres funktion, skal deres parametre være tilpasset varmeanlægget.

Overstrømssikring til varmemåtten

Overstrømssikring til varmemåtten

Strøm er karakteriseret ved to hovedparametre: spænding og strømstyrke. Den første af disse er velkendt. Vi ved, at elektricitet har en spænding på 230 volt i stikkontakten og derfor er farlig for mennesker, mens batterier kun har 1,5 volt og ikke udgør nogen fare. Dette er imidlertid ikke helt rigtigt. Strømstyrken er en lige så vigtig parameter. Den fortæller os, hvor meget ladning der strømmer gennem ledningerne. Høje strømstyrker kan få kabler til at smelte og antændes, hvilket kan føre til brand. Det er derfor vigtigt at beskytte installationen mod for høj strømstyrke.

Overstrømsafbrydere kaldes almindeligvis for sikringer. De bør findes i alle elektriske installationer i husholdninger. Det skyldes, at de yder en grundlæggende beskyttelse mod overbelastning af kabler og apparater.

Hvordan fungerer en overstrømsafbryder?

Når der løber for meget strøm gennem sikringen, afbrydes kredsløbet. I de gamle modeller var det en sikringsforbindelse, som smeltede og måtte udskiftes. I sikringsautomater er det derimod et varmebimetal, der er ansvarlig for dette. Når det når en bestemt temperatur, bøjer det sig og afbryder kredsløbet. For at der igen kan løbe strøm til anordningen, skal sikringen slås til “on”-position.

Hvilken overstrømssikring til varmemåtten?

Der findes forskellige overstrømsafbrydere på markedet. Enfasede har kun ét håndtag, mens trefasede har tre håndtag, der er forbundet med hinanden. Til varmemåtter anvendes enfasede afbrydere. Du finder også en tilsvarende mærkning på hver afbryder. Til gulvvarmemåtter anvendes oftest B 13 A eller B 16 A. Det er dog værd at vide, hvad denne notation betyder.

  • Det første bogstav angiver overstrømsafbryderens driftshastighed. Hvis den er markeret med bogstavet B, er tiden 0,2 s. Dette er den tid, der er nødvendig for at bimetallet kan varme op og bryde forbindelsen. Sikringer i klasse C har en længere udløsningstid og anvendes sammen med elektriske motorer, som ofte trækker en meget højere strøm under opstart.
  • Det næste sted i betegnelsen af en afbryder er strømstyrkeangivelsen. I vores eksempel er dette maksimalt 13 og 16. Dette er den gennemsnitlige strøm i ampere, der kan løbe gennem anlægget uden at udløse sikringen. Sikringen vil først slukke, når strømmen er 2,5 – 3 gange højere. I tilfælde af gulvvarme vil dette derfor være 25A.
  • Nogle gange står bogstavet A til sidst, i andre tilfælde er det måske ikke til stede. I dette tilfælde er det dog ikke nogen kodet information, men kun en strømstyrke.

Hvis du vælger en afbryder med en for lille værdi, vil det medføre, at den ofte slukker uden grund. Omvendt vil en for stor sikring simpelthen ikke udløse i tilfælde af en fejl på en varmemåtte.

Tabel for valg af beskyttelse til varmemåtter

SAMLET EFFEKTOVERSTRØMSAFBRYDERFEJLSTRØMSANORDNING
160 WB 10 A30 mA
240 WB 10 A30 mA
320 WB 10 A30 mA
400 WB 10 A30 mA
480 WB 10 A30 mA
560 WB 10 A30 mA
640 WB 10 A30 mA
720 WB 10 A30 mA
800 WB 10 A30 mA
960 WB 10 A30 mA
1120 WB 10 A30 mA
1280 WB 10 A30 mA
1440 WB 10 A30 mA
1600 WB 13 A30 mA
1760 WB 13 A30 mA
1920 WB 13 A30 mA
2080 WB 13 A30 mA
2240 WB 16 A30 mA

Fejlstrømsafbryder til varmemåtter

Fejlstrømsafbryder til varmemåtter

Det er kun, når de to ledninger, fase og neutral, er forbundet, at strømmen kan flyde gennem det elektriske system. Nogle gange sker der dog en punktering. Når dette sker, kommer et eller andet ledende element i kontakt med metaldelen af apparatets hus. Dette er meget farligt, da et sådant hus er under permanent spænding.

Hvordan fungerer en fejlstrømssikring?

Jording er ekstremt vigtigt for driften af fejlstrømsafbrydere. Der er to ledninger i denne anordning – en fasetråd og en nultråd. Disse er placeret i den elektromagnetiske sløjfe. Så længe den strøm, der løber gennem begge ledere, er den samme, sker der intet.

Men hvis en del af strømmen slipper ud gennem jorden, opstår der en ubalance i differentialstrømssikringen. Der opstår en impuls i den elektromagnetiske sløjfe, som afbryder anlægget fra strømforsyningen.

Hvilken fejlstrømsafbryder skal jeg bruge til opvarmningsmåtter?

I praksis anvendes der tre typer af fejlstrømsafbrydere:

  • Meget følsom, reagerer ved strømforskelle på op til 30 mA,
  • mediumfølsomme, der arbejder ved 30 til 500 mA,
  • lav følsomhed med strømforskelle på mere end 500 mA.

Hvis varmeanlægget ikke er jordforbundet, udløses jordafbryderen kun, hvis husejeren får et stød. Den strøm, der løber gennem hans krop, skal dog være større end ca. 30 mA. Ved lavere strømme udløses beskyttelsen ikke. Dette hænger også sammen med den naturlige lækage af små mængder strøm fra nettet. Mere følsomme afbrydere kunne af denne grund afbryde installationen hele tiden.

Til husholdningsinstallationer, herunder varmemåtter, anvendes 30 mA fejlstrømsbeskyttelse.

Varmemåtte og jordforbindelse

Metalkomponenter i gulvvarmesystemet kan være spændt som følge af en punktering. Men så længe strømmen ikke er “sluppet ud”, kan dette ikke bemærkes. De er derfor en dødsfælde.

Derfor anvendes der altid jording i husholdningsinstallationer. Dette indebærer en elektrisk forbindelse mellem huset og andre metalkomponenter og jorden. Det er vigtigt, at dette ikke er en lille mængde jord placeret i en potte, men jorden udenfor. På grund af dens enorme størrelse kan det antages, at jorden svarer til en neutral ledning.

I praksis, når der sker en punktering, og strømmen er på apparatets hus, strømmer den til jorden gennem jorden og udgør ingen fare for husets beboere.

Brug elektrisk gulvvarme sikkert

Husinstallationen skal være tilstrækkeligt beskyttet. Selv elektrisk gulvvarme, som normalt er et separat kredsløb, har sin egen overstrømsbeskyttelse. Fejlstrømsafbryderen er oftere installeret kollektivt for hele installationen. Den skal dog også have de relevante parametre (30 mA). Det er også meget vigtigt at tilslutte opvarmningen til den jordede samleskinne, som skal være placeret i fordelingsboksen.

Dette er den eneste måde at bruge varmemåtterne på i fuld sikkerhed. Hvis du er usikker på, om du selv kan klare installationen af alle komponenter og sikringer, skal du få hjælp af en kvalificeret elektriker.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Skriv et svar