Jaký regulátor pro ohřev okapů nVent RAYCHEM?

0
(0)

Regulátor vytápění žlabů a svodů nVent RAYCHEM EMDR-10

Regulátor vytápění žlabů a svodů nVent RAYCHEM EMDR-10

nVent RAYCHEM EMDR-10 speciálně navržený elektronický regulátor pro řízení provozu topného systému pro okapy a svody, římsy, střechu. V závislosti na převládající venkovní teplotě a úrovni vlhkosti ve žlabu toto zařízení zapíná topný kabel a umožňuje tak volný odtok vody vzniklé táním sněhu. Ovladač je vybaven čtyřmi LED diodami indikujícími provozní stav systému a čtyřmi potenciometry pro nastavení parametrů systému. Teplota vzduchu je měřena teplotním čidlem. Pokud teplota vzduchu klesne pod hodnotu nastavenou na regulátoru, zařízení rozsvítí žlutou LED diodu a přibližně po 10 minutách aktivuje čidlo vlhkosti. Pokud je zjištěna vlhkost, řídicí jednotka rozsvítí další žlutou LED diodu odpovědnou za vlhkost a aktivuje topné okruhy a poté rozsvítí červenou LED diodu.

Snímač vlhkosti okapů a povrchový snímač teploty s EMDR-10

Hlavní výhodou tohoto řešení je snímač vlhkosti ve formě topného kabelu: větší a rychlejší oblast detekce vlhkosti a žádné měděné součásti, které časem oxidují.

Ohřev žlabu zůstane zapnutý, dokud:

 • Teplota vzduchu se zvýší nad nastavenou úroveň,
 • vlhkost klesne pod nastavenou hodnotu,
 • teplota vzduchu klesne pod nastavenou spodní hranici teploty a uplyne minimální doba ohřevu.

Zařízení nVent RAYCHEM EMDR-10 je spolehlivé a nejčastěji ho používají autorizovaní instalatéři této značky.

Regulátor vytápění žlabů a svodů nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2

Regulátor vytápění žlabů a svodů nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2

Regulátor nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 je ekonomičtější verzí než EMDR-10 a stejně tak se vyznačuje konstrukcí senzoru vlhkosti. RAYSTAT-M2 umožňuje také úsporné řízení topných systémů pro okapy a svody, římsy, střechy. Dbá na minimalizaci spotřeby energie a snadnou instalaci a obsluhu a účinně udržuje vnější povrchy bez ledu a sněhu.

 • Nákladově efektivní kontrola systémů, které zabraňují hromadění ledu a sněhu na vnějších plochách a v okapech.
 • Měření teploty a vlhkosti.
 • Elektronické ovládání zapnutí/vypnutí až do 3600 W.
 • Nastavitelná citlivost na vlhkost.
 • Možnost zapnutí nuceného vytápění vzduchem.

Tento regulátor využívá údaje poskytované snímačem teploty a vlhkosti a zajišťuje nákladově efektivní řízení při údržbě venkovních ploch. Snímač vlhkosti je umístěn ve žlabu. Při zjištění vlhkosti a nízké teploty (pod požadovanou hodnotou) regulátor RAYSTAT-M2 okamžitě aktivuje topný systém. Jakmile přestanou být splněny parametry aktivace systému (není detekována vlhkost nebo teplota překročí požadovanou hodnotu), termostat vypne cyklus vytápění. Je také možné nastavit délku trvání topného cyklu, při kterém jsou topná potrubí zapnuta na uživatelem definovanou dobu.

Elektronický termostat pro ohřev okapů nVent RAYCHEM GM-TA

Elektronický termostat pro ohřev okapů nVent RAYCHEM GM-TA

nVent RAYCHEM GM-TA je elektronický termostat se dvěma nastaveními teploty a venkovním teplotním čidlem. Je určen pro malé aplikace elektrického ohřevu střech a okapů proti hromadění sněhu a ledu. Je vybaven výstupním relé 16 A, pro montáž na lištu DIN v rozváděči.

Systém vytápění se aktivuje na základě teplotního rozsahu zadaného uživatelem. Řídicí relé zapne topný kabel, když okolní teplota klesne pod nastavenou hodnotu (+2 °C). Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (např. SP1: -20 °C), řídicí relé topný kabel vypne.

 • Elektronická regulace teploty pomocí čidla okolní teploty (čidlo pro externí montáž).
 • Lze namontovat na lištu DIN (35 mm) pro instalaci do rozváděče.
 • Přehledný digitální displej zobrazující teplotu a alarmy.
 • Dvě nastavení teploty.
 • Doba zahřívání od 30 minut do 3 hodin.
 • Odečtení skutečné okolní teploty.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Napsat komentář