Jak změřit kabel podlahového vytápění?

0
(0)

K měření topného kabelu je zapotřebí měřicí přístroj s funkcí měření odporu nízkého napětí a funkcí měření izolačního odporu.

  1. Při prvním měření měříme izolační odpor. Měření izolačního odporu se provádí za účelem ověření skutečného stavu izolace topného kabelu. Minimální zkušební napětí je 500 V, doporučené napětí je 1000 V. Měření provedeme tak, že spojíme napájecí vodiče, které připojíme k jedné svorce měřiče, a k druhé svorce připojíme ochranný vodič. Měříme minimálně po dobu 60 sekund. Výsledek by měl být větší než 100 nebo 1000 MΩ – v závislosti na požadavcích výrobce.
  2. Při druhém měření provedeme měření odporu nízkého napětí mezi napájecími vodiči. Měření provedeme tak, že připojíme svorky měřicího přístroje pod napájecí vodiče. Výsledek zaznamenejte do instalačního protokolu. Poté porovnejte naměřenou hodnotu s hodnotou uvedenou v tabulce, kterou naleznete v návodu k instalaci daného výrobku. Hodnoty odporu jsou rovněž uvedeny na štítku nalepeném na výrobku. Pokud se hodnoty shodují, znamená to, že výrobek je v pořádku a topný systém lze uvést do provozu.
Měření izolačního odporu: 1. topný kabel, 2 - 3. přívodní kabely, 4. ochranný vodič.
Měření izolačního odporu: 1. topný kabel, 2 – 3. přívodní kabely, 4. ochranný vodič.
Měření odporu mezi přívodními vodiči: 1. topný kabel, 2. ochranný vodič, 3 - 4. přívodní vodiče.
Měření odporu mezi přívodními vodiči: 1. topný kabel, 2. ochranný vodič, 3 – 4. přívodní vodiče.

Mnozí výrobci rohoží a kabelů pro podlahové vytápění vyžadují, aby bylo měření během instalace provedeno třikrát. Po vyjmutí rohože z krabice, po položení rohože na podlahu a před zalepením a potřetí po položení obkladů a před připojením termostatu. Výsledky všech tří zkoušek musí být zaneseny do instalačního protokolu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Napsat komentář